Dây và thuốc hàn hồ quang chìm Hyundai Welding S-717 x M-12K (AWS A5.17 F7A6-EM12K)

Giá bán: Call

Dây và thuốc hàn hồ quang chìm Hyundai Welding S-717 x M-12K (AWS A5.17 F7A6-EM12K)

Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ +84. 902 720 338

hoặc E-mail: sales@welding.vn

Chi tiết:

Dây và thuốc  hàn hồ quang chìm Hyundai Welding S-717 x M-12K (AWS A5.17 F7A6-EM12K) dùng cho các nghành đóng tàu, kết cấu thép, cấu kiện ngoài khơi.

Nhận báo giá hoặc một sản phẩm mẫu

Điền vào mẫu đơn này, hãy gọi cho chúng tôi qua +84. 909 481 881 hoặc E-mail sales@welding.vn

* Vui lòng gửi đến chúng tôi

* Họ tên

* Email

* Điện thoại

* Thông tin liên lạc

Thương hiệu