Dây hàn lõi thuốc Chosun Welding A5.20 E71T-9C-J (CSF-71S)-

Giá bán: Call

Dây hàn lõi thuốc CSF-71S (AWS A5.20 E71T-9C-C), cấp đăng kiểm 4Y, CVN test -40 độ C.

Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ +84. 909 481 881

hoặc E-mail: sales@welding.vn

Chi tiết:

Dây hàn lõi thuốc phân lớp đăng kiểm 4Y, bảo vệ bằng khí CO2, CVN test -40 độ C. 

Nhận báo giá hoặc một sản phẩm mẫu

Điền vào mẫu đơn này, hãy gọi cho chúng tôi qua +84. 909 481 881 hoặc E-mail sales@welding.vn

* Vui lòng gửi đến chúng tôi

* Họ tên

* Email

* Điện thoại

* Thông tin liên lạc

Thương hiệu