Dây hàn lõi thuốc Chosun Welding A5.20 E71T-1C/1M (CSF-71T)

Giá bán: Call

(1) Dây hàn lõi thuốc A5.20 E71T-1C/1M (CSF-71T) là loại dây hàn dòng titania, dùng hàn cho tất cả các vị trí hàn một lớp hoặc nhiều lớp. (2) Dây hàn lõi thuốc A5.20 E71T-1C/1M (CSF-71T) thường được sử dụng cho các loại thép A514, A517 và nhiều loại thép hợp kim thấp có cường lực cao hơn. (3) Dây hàn lõi thuốc A5.20 E71T-1C/1M (CSF-71T) có hiệu suất hàn rất cao do có tỷ lệ đắp vượt trội.

Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ +84. 909 481 881

hoặc E-mail: sales@welding.vn

Chi tiết:

(1) Dây hàn lõi thuốc A5.20 E71T-1C/1M (CSF-71T) là loại dây hàn dòng titania, dùng hàn cho tất cả các vị trí hàn một lớp hoặc nhiều lớp.
(2) Dây hàn lõi thuốc A5.20 E71T-1C/1M (CSF-71T) thường được sử dụng cho các loại thép A514, A517 và nhiều loại thép hợp kim thấp có cường lực cao hơn.
(3) Dây hàn lõi thuốc A5.20 E71T-1C/1M (CSF-71T) có hiệu suất hàn rất cao do có tỷ lệ đắp vượt trội.

Nhận báo giá hoặc một sản phẩm mẫu

Điền vào mẫu đơn này, hãy gọi cho chúng tôi qua +84. 909 481 881 hoặc E-mail sales@welding.vn

* Vui lòng gửi đến chúng tôi

* Họ tên

* Email

* Điện thoại

* Thông tin liên lạc

Thương hiệu